Rosa canina

Róża dzika
3-4 mVI
Powyżej owoce wiosną
Poniżej - uwaga na ubranie!