Geum × borisii

Kuklik Oznaczenie gatunku niepewne.
20 (50) cmV