Pinus sylvestris

Sosna pospolita, S. zwyczajna, S. leśna
| | Tropicos |
20-40 m