Gagea lutea

Złoć żółta
10-15 cmIV
Różne gatunki Gagea
krzyżują się między sobą,
dlatego nie warto uprawiać
więcej niż jednego gatunku.
Na zdjęciach po lewej i powyżej
prawdopodobnie krzyżówka
G. lutea × G. pratensis