Fritillaria michailovskyi

Może mieć więcej
kwiatów na pędzie.
Szachownica Michailovsky'ego
20 cmIV