Helianthemum × hybridum

Posłonek ogrodowy (rozesłany)
30 cmV
| |