Aubrieta × cultorum

Dwie odmiany różniące się
kształtem płatków.
Żagwin ogrodowy
8-12 cmIV-V