Symphyotrichum novae-angliae syn. Aster novae-angliae
'Andenken an Alma Poetschke'

Aster nowoangielski 'Andenken an Alma Poetschke'
Używana jest również skrócona nazwa odmiany 'Alma Poetschke' lub niezgodna z zasadami nomenklatury 'Alma Pötschke'
90-100 cmX