Convallaria majalis

Konwalia majowa
20-25 cmV
| |  
 
Rośliny wczesną wiosną.