Araliaceae× Fatshedera lizei
Hedera colchica 'Sulphur Heart'
Hedera helix
Hedera helix 'Diny'
Hedera helix 'Erecta'
Hedera helix 'Eva'
Hedera helix 'Evita Mysore'
Hedera helix 'Goldheart'
Hedera helix 'Green Wave'
Hedera helix 'Mein Herz'
Hedera helix 'Sagittifolia'
Hedera helix (6) nieoznaczona odmiana
Hedera helix (7) nieoznaczona odmiana
Hedera helix (8) nieoznaczona odmiana